Styret:


Styreleder
Tor Henrik Knutsen

tlf. 905 69 474

hk@houseofyarn.no

Nestleder
Stina Rytter Norheim

tlf. 98 48 93 34

stinanorheim@hotmail.com

Styremedlem
Per Kverneland

tlf. 959 34 624

k@vvsprefab.no

Styremedlem
Svein Axel Johannessen

tlf. 915 99 596

saj@jias.no